Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is een bankterm. Deze term houdt in dat het doorlopend krediet een consumptieve kredietvorm is waarbij de leensom tijdens de hele looptijd van de lening steeds voor een gedeelte of in zijn geheel op kan worden genomen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er een openstaand saldo op de rekening van het krediet vrij komt. Hier betaalt men rente over.

Looptijd en overeenkomst

In de leenovereenkomst leggen beide partijen vaak de theoretische looptijd en de rente van het doorlopend krediet vast. Gedurende de looptijd van het doorlopend krediet kan dit echter door beide partijen gewijzigd worden. Daarom wordt het ook wel de theoretische looptijd genoemd. De officiële looptijd staat immers niet vanaf het begin af aan vast.

Hoge rente bij doorlopend krediet

Het is wel zaak om te weten dat de rentevergoeding bij een doorlopend krediet vaak hoger is dan de rentevergoeding bij een hypothecaire lening. Dit komt omdat er bij een doorlopend krediet geen zekerheidsrecht is. Ook bij een persoonlijke lening is de rente vaak lager. Dat komt omdat er bij een doorlopend krediet een renterisico is. Als u de maandtermijnen als percentage van de kredietlimiet neemt, dan kan de aflossing berekend worden. Het kan ook als een percentage van het openstaande saldo berekend worden. Tijdens de looptijd van een doorlopend krediet mag de lener zonder een boete extra geld aflossen. Hiermee zorgt de lener ervoor dat de looptijd van het doorlopend krediet wordt verkort. Als men in Nederland een doorlopend krediet aanvraagt wordt deze aanvraag eerst getoetst bij het BKR. Er wordt dus eerst gekeken wat de financiële historie is van de aanvrager van het doorlopend krediet. Deze BKR toetsing is een hele belangrijke factor in het acceptatieproces.

Een doorlopend krediet lijkt voor veel mensen erg interessant, omdat het natuurlijk heel erg flexibel is. Omdat de lening bijna nooit helemaal afgelost wordt, is het echter een grote inkomstenbron voor banken en voor veel mensen een flinke kostenpost.