Hypotheek afsluiten voor een recreatiewoning

Het aantal recreatiewoningen neemt in Nederland fors toe; de afgelopen tien jaar met maar liefst vijftien procent. Met name in toeristisch aantrekkelijke gebieden vinden de woningen gretig aftrek. De aanschaf ligt evenwel wat complexer dan die van een reguliere woning. In dit artikel geven we wat meer duidelijkheid over hoe een hypotheek af te sluiten voor een recreatiewoning.
Voordat jou een hypotheek verleend wordt voor de aanschaf van een recreatiewoning, controleert de bank – logischerwijs – eerst of je een tweede hypotheek kunt betalen.  Is dat het geval, dan zijn er nog een reeks voorwaarden waaraan de recreatiewoning moet voldoen. Deze verschillen per bank en kunnen betrekking hebben op:

  • de constructie (soms moet de woning van steen of beton gemaakt zijn);
  • de executiewaarde (deze mag soms niet hoger zijn dan 100.000 euro);
  • de doorlooptijd van de hypotheek (vaak maximaal 25 jaar);
  • de grond (de woning dient op eigen grond te staan of er dient sprake te zijn van directe erfpacht);
  • de aanwezige faciliteiten (de woning moet voorzien zijn van cv, toilet, badkamer, keuken, etc.).

In veel gevallen dien je een deel van de woning zelf te betalen, aangezien het maximaal te lenen bedrag vaak niet hoger is dan de executiewaarde of tachtig procent van de marktwaarde. Verder dien je de woning zelf te betrekken en niet te verhuren aan derden. Wie de woning toch wil verhuren, zal dit moeten aangeven bij de hypotheekverstrekker. Ook is het niet toegestaan om de woning permanent te betrekken. Is dit niettemin wel de bedoeling, dan zal de recreatiewoning gefinancierd moeten worden met een reguliere hypotheek in plaats van een recreatiehypotheek.

Buitenland
Het is ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten voor een recreatiewoning in het buitenland. Dat kan zowel bij hypotheekverstrekkers in het binnenland als bij verstrekkers in het betreffende land. Omwille van de duidelijkheid is het handiger te kiezen voor een hypotheekverstrekker in eigen land. Advies is evenwel om ook de rentes van buitenlandse verstrekkers te bekijken. Let wel: de voorwaarden voor buitenlandse recreatiewoningen zijn vaak wat strenger dan die van Nederlandse. Zo ligt het maximaal te lenen bedrag vaak op slechts zestig of tachtig procent van de marktwaarde.

Meer over recreatiewoningen? Open de link.